ul. Pijarska 44 blok 2A

05-530 Góra Kalwaria

Biuro Administracji -  22 727 31 15, 22 727 38 01

Akty normatywne i prawne

Ochrona przeciwpożarowa - Instrukcja. Ochrona przeciwpożarowa - Instrukcja.
Regulamin rozliczania kosztów i przychodów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz opłat za użytkowanie lokali Regulamin rozliczania kosztów i przychodów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz opłat za użytkowanie lokali
Aneks do „Regulaminu przetargu na zbycie lokali odzyskanych” Aneks do „Regulaminu przetargu na zbycie lokali odzyskanych”
Regulamin przetargów na zbycie lokali odzyskanych Regulamin przetargów na zbycie lokali odzyskanych
Statut Spółdzielni Mieszkaniowej w Górze Kalwarii Statut Spółdzielni Mieszkaniowej w Górze Kalwarii
ZASADY ROZLICZEŃ KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI w Spółdzielni Mieszkaniowej w Górze Kalwarii ul. Pijarska 44 bl. 2a ZASADY ROZLICZEŃ KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI w Spółdzielni Mieszkaniowej w Górze Kalwarii ul. Pijarska 44 bl. 2a
Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzania ścieków Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzania ścieków
Regulamin Porządku Domowego Regulamin Porządku Domowego
Regulamin obowiązków Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali Regulamin obowiązków Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali
copyright © klient
projekt i wykonanie: bal-comp.pl