Spółdzielnia Mieszkaniowa w Górze Kalwarii powstała w 22.05.1965r. Dnia 21.08.1965r została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Gospodarczego przy Sądzie Rejonowym dla m.st.Warszawy pod nr ARS nr 1029. Od 13.09.1972r do 29.09.1984r Spółdzielnia nosiła nazwę Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Górze Kalwarii.
Od 29.09.1984r przywrócono początkową nazwę tj. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Górze Kalwarii. Przedmiotem działania Spółdzielni jest zaspokojanie potrzeb mieszkaniowych członków i ich rodzin oraz potrzeb gospodarczych i kulturalnych, wynikających z zamieszkania w spółdzielczym osiedlu. W skład Spółdzielni wchodzą dwa osiedla. Pierwsze bloki zasiedlone zostały w pierwszej połowie lat 70-tych ubiegłego wieku. Jest to zespół 12 budynków wielorodzinnych, jednego budynku zaplecza technicznego i 3 stacji trafo położony przy zbiegu ulic Pijarskiej i Kard. St. Wyszyńskiego o łącznej powierzchni gruntów 35 913 m2. Drugi zespół budynków wielorodzinnych oddalony od pierwszego o ok. 1,5 km, powstał w latach 90-tych XX wieku. Położony jest przy zbiegu ulic Skierniewickiej i Budowlanych. Osiedle Skierniewicka/Budowlanych stanowi zespół 11 budynków mieszkalnych, jednego usługowo-handlowego i trzech stacji trafo. Teren osiedla stanowi powierzchnię 68 557 m2, w tym grunty niezabudowane 33 000 m2. Do roku 2010 wszystkie grunty były własnością Gminy Góra Kalwaria w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej. W roku 2013 Spółdzielnia zakończyła proces przekształcenia i wykupu na własność wszystkich gruntów.
Spółdzielnia Mieszkaniowa zarządza w sumie 23 budynkami wielorodzinnymi o łącznej ilości lokali mieszkalnych 937, tym 12 nowo powstałych w wyniku nadbudowy dwóch istniejących budynków. Lokale mieszkalne są zamieszkałe przez 2085 lokatorów, w tym 9 rodzin wielodzietnych.