Prezes Zarządu    - inż. Krzysztof Rychlewski
Z-ca Prezesa          - mgr. Kamila Herc-Wojtas