ul. Pijarska 44 blok 2A

05-530 Góra Kalwaria

Biuro Administracji -  22 727 31 15, 22 727 38 01

O nas

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Górze Kalwarii powstała w 22.05.1965r. Dnia 21.08.1965r została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Gospodarczego przy Sądzie Rejonowym dla m.st.Warszawy pod nr ARS nr 1029. Od 13.09.1972r do 29.09.1984r Spółdzielnia nosiła nazwę Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Górze Kalwarii.

 

Od 29.09.1984r przywrócono początkową nazwę tj. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Górze Kalwarii.

 

Przedmiotem działania Spółdzielni jest zaspokojanie potrzeb mieszkaniowych członków i ich rodzin oraz potrzeb gospodarczych i kulturalnych, wynikających z zamieszkania w spółdzielczym osiedlu.

 

W skład Spółdzielni wchodzą dwa osiedla.

 

Pierwsze bloki zasiedlone zostały w pierwszej połowie lat 70-tych ubiegłego wieku. Jest to zespół 12 budynków wielorodzinnych, jednego budynku zaplecza technicznego i 3 stacji trafo położony przy zbiegu ulic Pijarskiej i Kard. St. Wyszyńskiego o łącznej powierzchni gruntów 35 913 m2.

 

Drugi zespół budynków wielorodzinnych oddalony od pierwszego o ok. 1,5 km, powstał w latach 90-tych XX wieku. Położony jest przy zbiegu ulic Skierniewickiej i Budowlanych.

 

Osiedle Skierniewicka/Budowlanych stanowi zespół 11 budynków mieszkalnych, jednego usługowo-handlowego i trzech stacji trafo. Teren osiedla stanowi powierzchnię 68 557 m2, w tym grunty niezabudowane 33 000 m2.

 

Do roku 2010 wszystkie grunty były własnością Gminy Góra Kalwaria w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej. W roku 2013 Spółdzielnia zakończyła proces przekształcenia i wykupu na własność wszystkich gruntów.

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa zarządza w sumie 23 budynkami wielorodzinnymi o łącznej ilości lokali mieszkalnych 937, tym 12 nowo powstałych w wyniku nadbudowy dwóch istniejących budynków.

 

Lokale mieszkalne są zamieszkałe przez 2085 lokatorów, w tym 9 rodzin wielodzietnych.

 

Struktura własnościowa lokali:

  • Spółdzielcze własnościowe prawo do lokali – 703
  • Odrębna własność – 214
  • Lokatorskie – 20

 

W zasobach spółdzielni mieszkaniowej znajduje się ponad 26% wszystkich lokali na terenie miasta Góra Kalwaria.

 

L.P

Lokalizacja

Liczba mieszkań

Powierzchnia mieszkań ogółem w m2

Średnia powierzchnia
w m2

1

ul. Skierniewicka

360

20.458,90

56,83

2

ul. Budowlanych

48

2.450,97

51,06

3

ul. Kardynała Wyszyńskiego

239

10.296,00

43,08

4

ul. Pijarska

278

12.128,49

43,63

Ogółem

 

925

45.334,36

194,60

 

 

 

 

 

Tabela: Mieszkania zarządzane przez spółdzielnię mieszkaniową – stan na koniec 2010 r

 

 

copyright © klient
projekt i wykonanie: bal-comp.pl